2015, Φωτογραφίες

Πειραιάς 2015

  • 14/03/2015

Φωτογραφίες από την παρουσίαση της Ιόλης που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά, διοργάνωση από τον Εξάλειπτρον Όμιλο.