2013, Φωτογραφίες

Παρουσίαση του Βιβλίου “Ζωή από την Αρχή” στην Αθήνα 2013

  • 02/02/2013

Φωτογραφίες από την παρουσίαση του Βιβλίου “Ζωή από την Αρχή” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2013